Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv minsvepare sjösatta 1957-1964. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c20f19fb-5096-48b3-b613-f4038548ed71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arköklass
Swedish

Alternative name
Arkö-klass
Swedish

Minsvepare typ Arkö
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv minsvepare sjösatta 1957-1964.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
312
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
7,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish