Aartun, Karl (1918 - 2008) [no]

Aartun, Karl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:15
25/06/2022 01:34:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c1ffdb45-10c5-40e1-b039-357e92c3a23b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aartun, Karl
Norwegian bokmål

First name
Karl
Norwegian bokmål

Last name
Aartun
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1918

-Time
1918
Death
2008

-Time
2008
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Karl Aartun var født i 1918 i Sauda. Etter å ha gjennomgått Rogaland jordbruksskole på Tveit og Steinkjer landsgymnas studerte han ved Statens småbrukslærerskole på Sem, der han ble uteksaminert i 1943. Aartun ble tilsatt som kursleder og organisator i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I perioden 1954-59 var han redaksjonssekretær i Landbrukets Opplysningstjeneste (LOT), Kontoret for landbruksforskning. Fra 1959 var han redaktør av landbrukstidsskriftet Norden. Med permisjon fra denne stillinga hadde han to u-hjelpsoppdrag i Tanzania, først som fjørfeekspert i et nordisk landbruksprosjekt (1963-65), deretter som spesialist i landbruksrettleiing i et prosjekt drevet av FAO og UNESCO.

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Norsk Landbruksmuseums hjemmesider 2010
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4929

-Id
4929
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009465

-Id
021036009465
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål