Aartun, Karl (1918 - 2008) [no]

Aartun, Karl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c1ffdb45-10c5-40e1-b039-357e92c3a23b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aartun, Karl
Norwegian bokmål

First name
Karl
Norwegian bokmål

Last name
Aartun
Norwegian bokmål

Birth
1918

-Time
1918
Death
2008

-Time
2008
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Karl Aartun var født i 1918 i Sauda. Etter å ha gjennomgått Rogaland jordbruksskole på Tveit og Steinkjer landsgymnas studerte han ved Statens småbrukslærerskole på Sem, der han ble uteksaminert i 1943. Aartun ble tilsatt som kursleder og organisator i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I perioden 1954-59 var han redaksjonssekretær i Landbrukets Opplysningstjeneste (LOT), Kontoret for landbruksforskning. Fra 1959 var han redaktør av landbrukstidsskriftet Norden. Med permisjon fra denne stillinga hadde han to u-hjelpsoppdrag i Tanzania, først som fjørfeekspert i et nordisk landbruksprosjekt (1963-65), deretter som spesialist i landbruksrettleiing i et prosjekt drevet av FAO og UNESCO.

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Norsk Landbruksmuseums hjemmesider 2010
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4929

-Id
4929
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009465

-Id
021036009465
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål