Organ donation Place holder

Organdonasjon (norwegian bokmål), Organdonasjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:02
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/organdonasjon
Label
Organ donation
English

Organdonasjon
Norwegian bokmål

Organdonasjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Donor
Norwegian bokmål

Donor
Norwegian nynorsk

Donorkort
Norwegian nynorsk

Donorkort
Norwegian bokmål

Organdonor
Norwegian nynorsk

Organdonor
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Public health
English

Note
**
Norwegian bokmål

Organdonasjon er når ein organdonor gjev eitt eller fleire organ til andre. Som oftast skjer dette når donor er død, men ein levande person kan også avgje ei nyre og ein del av levera.
Norwegian nynorsk