Hargs bruk (Bruk) [sv]

Hargs bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Bruk i Östhammar [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2020 12:55:12
11/07/2020 01:15:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c1da2ab0-ea9d-41b9-b05d-b7c269965232 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hargs bruk
Swedish

Description
Bruk i Östhammar
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1668

-Time
1668
Termination
1921

-Time
1921
Type
Swedish

History

Riksamiralen greve Gustaf Otto Stenbock erhöll 1668 Bergskollegiets tillstånd att anlägga hamnar och masugn och dessa i evärdeliga tider för sig och sina efterkommande "oturberat af andras intrång kontinuerligen i gång hålla". Anläggningen gjordes av brukspatron Isak Mackey, som arrenderade bruket under de sex beviljade frihetsåren. Därefter arrenderades det av handlanden i Stockholm Henrik Insen och efter dennes död av mågen Karl Broman, som i början av 1700-talet blev ägare av Harg. Bromans arvingar sålde bruket år 1729 till friherre Erik Oxenstjerna som gjorde stora ombyggnader av verksamheten. Oxenstjerna gjorde även Harg till fideikommiss.
1921 lades stångjärnstillverkningen ned och verksamheten inriktade sig på skogsbruk med såg.

Swedish

Coordinates
60.1833, 18.4002, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.1833
-Longitude (Easting)
18.4002
Reference
Kalender för Sveriges bergshantering.. (1905-1926). Göteborg: J. Hyberg
Swedish

DigitaltMuseum
021168384885
-Id
021168384885
-System
DigitaltMuseum