Ytre Sortvik (Forlatt sted) [no]

Ytre Sortvik (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/c18985fc-484f-42c1-8921-f4d103253e2f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytre Sortvik
Norwegian bokmål

Alternative name
Ytre Sortvik
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
70.675, 25.40833, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.675
-Longitude (Easting)
25.40833
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
747759

-Id
747759
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål