PEGASUS (1884 JPDT (1895-1896), KDWF (1912-1913)) [sv]

PEGASUS (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Fyrmastad järnbark [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
05/09/2019 06:22:55
30/09/2023 00:55:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c177c250-ec48-47fd-b1ab-06721005a2d9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
PEGASUS
Swedish

Description
Fyrmastad järnbark
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Liverpool (Stad) [sv], 1884-1910 [sv],

-Place reference
Liverpool (Stad) [sv], 1884-1910 [sv],
--Place
--Specified
1884-1910
Swedish
--Place
Flag state
Signal letters
JPDT (1895-1896), KDWF (1912-1913)
Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Fyrmastad järnbark byggd 1884 på W. H. Potter & Sons, Liverpool för Charles Webster Corsar. Systerskepp till RELIANCE med samma ägare. Dimensioner: 95,70×12,87×7,53 [314'0"×42'3"×24'9"]. PEGASUS var en av de snabbaste på ulltraden.

1884 Levererad i juli med varvsnummer 119 till C. W. Corsar, Liverpool förvaltad av W. T. Dixon & Sons, Liverpool. Kapten J. Ward utsågs till befälhavare.
1892 Charles Webster Corsar tog över förvaltningen av skeppet. Kapten: T. S. Bailey.
1897 Nedriggad till bark
1900 December 28: Strandade vid Lavernock Point, Cardiff, men kom av utan några större skador.
1910 Maj: Såld till A/S Pegasus (Chr. Nielsen & Co. mgrs.) Larvik, Norge.
1912 Augusti 27. Grundstötte vid Märkets fyr på resa från Sundsvall till Melbourne med timmer i lasten. Kom av grundet tre dagar senare med endast mesanmasten stående kvar, bogserades därefter till Reval där hon höggs upp.

Hela besättningen räddades och Neptunbolaget bärgade det havererade skeppet och drog in henne till Högmarsö varv i Stockholms norra skärgård. Året efter förlisningen såldes fartyget på auktion. Skrovet gick till Reval. Stående och löpande rigg, segel och all annan utrustning stannade i Sverige och sattes på svenska skutor. Galjonsbilden måste dock Stockholms Transport- och Bogserings AB ha behållit. Den skänktes till museet 1934.

Ägaren, Charles Webster Corsar & Sons, var textilfabrikör från Arbroath. Ägde bl.a. skeppen Reliance, Pegasus, Monkbarns (1895-), Musselcrag (senare Astrella), Marguerite Molinos (1897-) alla med Pegasus i galjonen, Rederiet Flying Horse Line övertogs av D. Corsar, bland dess fartyg fanns Fairport (senare Sprangereid, såld till Norge 1910, såld igen 1915 och omdöpt) också detta med Pegasus i galjonen.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2631
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
Registerton
Swedish
Delivered
Sjöhistorisk årsbok 1979-1980

-Time
1884
-Place reference
--Place
-Source
Sjöhistorisk årsbok 1979-1980
Swedish
Wrecked
27/08/1912
Sjöhistorisk årsbok 1979-1980

-Time
27/08/1912
-Source
Sjöhistorisk årsbok 1979-1980
Swedish
Same as (internal)
Norwegian bokmål

Reference
Sjöhistorisk årsbok 1979-1980
Swedish

DigitaltMuseum
021176438280
-Id
021176438280
-System
DigitaltMuseum