2672 ROMMUNGAARD eller ROMMENGAARD [no]

2672 ROMMUNGAARD eller ROMMENGAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c0814eca-9dde-4598-b05b-f3740348b4f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2672 ROMMUNGAARD eller ROMMENGAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
ROMMUNGAARD eller ROMMENGAARD
Norwegian bokmål

Code
2672
History

ROMMUNGAARD eller ROMMENGAARD poststasjon/poståpneri er nevnt i postruten Christiania -- Trondhjem i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785". Opprettelsen som offentlig poståpneri kan ikke bekreftes, men i postfortegnelsen over poståpnerier som i 1808 skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Fredrik VII overtok), er navnet ROMMUNDGAARD I SELL.

I poststedsfortegnelsene 1813 og 1816 er navnet endret til RUMMUND- GAARD. I fortegnelsen 1833 er navnet bare SELL inntil 1848 da skrivemåten er endret til SEL poståpneri, i Vaage prestegjeld, Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postkontor.

Fra 1849 til 1854 er navnet skrevet SEL I VAAGE, senere igjen SEL.

Ved Dept.skriv av 2.6.1836 ble det bestemt at poståpneriet fra 2.6.1836 skulle flyttes til gården Formo.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Poståpneriet ble fra 6.12.1913 flyttet til jernbanestasjonen.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SEL nytt postnr 2672.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 258 (ca 1855/56) og fikk datostempel først i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver og tekst Sel.

(2664 / 2672)
Poståpnere/styrere:
De/den som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av T. Rumundgaard (mulig poståpner).
Gårdbr. og landh. Jacob Paulsen Laurgaard 1.10.1854.
Anders Nuvstad 19.7.1889.
Lærer Hans Nygaard 1.1.1896.
Stasj.mester Jon Pedersen 6.12.1913 (f.1873).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 2.11.1926.
Landpostbud Martinius Thorud midlertidig fra 11.1.1954, kst. 11.4.1954, fast 1.6.1955 (f. 1922). Hadde også landposttjeneste fram til 1.6.1960.
Poststyrer Lars Larsen vikar fra 1.7.1983, fast 1.7.1985 (f. 1938).
Kons. Øyvind Mjøs 1.8.1991 (f. 1952).
Lars Larsen tilbake fra 1.10.1992 (f. 1938)
Postkass. Ingunn Brun fra 25.10.1993.

Årlig poståpnerlønn (i stedet for tidl. gebyrer):

1858 1902 1908 1913 1914
Spd. 50
Kr 250 450 550 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440870

-Id
021166440870
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål