7120 LEXVIGEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 7120 LEXVIGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c06b426c-eb93-4830-a246-309a74866769 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7120 LEXVIGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LEXVIGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
18/06/1849
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
7120
Type
Norwegian bokmål

History

LEXVIGEN poståpneri, i Lexvigen prestegjeld, Stør- og Værdalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1849, med virksomhet fra 1.3.1850. Sirk. 28, 29.12.1849.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1852 skrevet LEKSVIGEN.

Fra 1880 igjen LEXVIGEN, og fra 1889 LEKSVIKEN.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til LEKSVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 100.12.1976.

Status ble fra 1.9.1985 endret til postkontor B. Sirk. 31, 20.8.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7120 LEKSVIK tildelt postnr 7121.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 175 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7120)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sognepret Bjørn 1.3.1850.
Landh. Jacob Moholdt kst. i 1863, fast 8.5.1863.
Lina Moholdt 25.12.1875 (f. 1850).
Telefonstyrer Martha Lerstad 1.4.1920 (f. 1876).
Borghild Hindrum kst. 1.7.1930.
Fhv. postelev Ottar Aas 15.4.1932 (f. 1903).
Magnhild Aas 1.12.1934.
Auden Østbye 1.7.1937 (f. 1914).
Magnhild Østbye midlertidig fra 10.8.1945.
Auden Østbye tilbake fra 23.12.1946.
Posteksp. Martha Berg 1.8.1981 (f. 1932).
Postmester Gjertrud Bjørnebo 1.2.1997.
Postmester: Poststyrer Gjertrud Bjørnebo 1.6.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1859 16 Spd., i 1876 36 Spd., i 1894 kr 240,-, i 1902 kr 320,-, i 1908 kr 450,-, i 1911 kr 550,- og i 1914 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/06/1849 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/06/1849 ?
--Earliest time
18/06/1849
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442869

-Id
021166442869
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål