Lind, Gunnar (1917 - 1987) [no]

Lind, Gunnar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/05/2021 21:01:51
15/01/2022 02:27:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/bff58e58-26ee-47dc-bbb6-e7f50f61bd0c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lind, Gunnar
Norwegian bokmål

First name
Gunnar
Norwegian bokmål

Last name
Lind
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
27/07/1917

-Time
27/07/1917
Death
1987

-Time
1987
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Narvik 27.07.1917, død på Lillehammer 1987. Sønn av fotograf Marcelius Johan Lind og Sigrid Hanssen som reiste til Chicago i 1910. I Chicago drev Marcelius Lind og Sigrid Hansen fotoatelier før de reiste til Narvik og åpnet fotoatelier der.
Gunnar Lind var gift 1942 med Jossi Sommerseth. 1 sønn og 3 døtre.
Han gikk i lære hos hos søsteren Hjørdis i Halden. Etter læretid og svennebrev der, søkte og fikk han etter anonsering fotografstilling på Lillehammer 1942 , hos Ferry Karl Zemann som drev Mesna Foto (startet i 1934). Gunnar Lind kjøpte Mesna Foto senere på året 1942, og drev det til 1979, da hans sønn Øistein og hans kone Astrid overtok, de driver bedriften i dag. (1921)

Virkested:
1942-0000: Lillehammer; Storgt. 45

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1804

-Id
1804
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007408

-Id
021036007408
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål