Bergaust, Anna (1873 - 1933) [no]

Bergaust, Anna (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:27
25/06/2022 01:37:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/bf762de9-dcd9-4e05-87f1-2271960974c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergaust, Anna
Norwegian bokmål

First name
Anna
Norwegian bokmål

Last name
Bergaust
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1873

-Time
1873
Death
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 25.05.1873 på Ringsaker, død i Larvik. Gikk i lære hos Nyblin, Christiania og begynte egen forretning i Brumunddal, som brente i 1903. Var muligens en tid medinnehaver av "Lømo og Bergoust", Elverum. I 1909 overtok hun det atelieret på Torvet 4 i Larvik som var startet av Thea Nielsen i 1890-årene, overtatt av Grundtmann 1896 og av J. E. Ludwigsen i 1898. Da hun døde i 1933 ble firmaet overtatt av hennes mangeårige medarbeider Aagot Schwartz som drev det til ca. 1950. Anna Bergaust hadde mange tillitsverv i Vestfold Fotograflaug.

Virkested:
Brumunddal ca 1895-1903
Elverum ca 1903-1909 (usikkert?)
Larvik 1909-1933

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Østlands Posten 25.08.1994
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 6, s.72 (nekrolog)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
231

-Id
231
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005079

-Id
021036005079
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål