Bergaust, Anna (1873 - 1933) [no]

Bergaust, Anna (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:27
23/01/2021 03:14:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/bf762de9-dcd9-4e05-87f1-2271960974c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergaust, Anna
Norwegian bokmål

First name
Anna
Norwegian bokmål

Last name
Bergaust
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1873

-Time
1873
Death
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 25.05.1873 på Ringsaker, død i Larvik. Gikk i lære hos Nyblin, Christiania og begynte egen forretning i Brumunddal, som brente i 1903. Var muligens en tid medinnehaver av "Lømo og Bergoust", Elverum. I 1909 overtok hun det atelieret på Torvet 4 i Larvik som var startet av Thea Nielsen i 1890-årene, overtatt av Grundtmann 1896 og av J. E. Ludwigsen i 1898. Da hun døde i 1933 ble firmaet overtatt av hennes mangeårige medarbeider Aagot Schwartz som drev det til ca. 1950. Anna Bergaust hadde mange tillitsverv i Vestfold Fotograflaug.

Virkested:
Brumunddal ca 1895-1903
Elverum ca 1903-1909 (usikkert?)
Larvik 1909-1933

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Østlands Posten 25.08.1994
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 6, s.72 (nekrolog)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
231

-Id
231
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005079

-Id
021036005079
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål