Ådalen (Forlatt sted) [no]

Ådalen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/bf3e217d-8935-416f-b267-8611c4a49fd8 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ådalen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ådalen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.40524, 9.34029, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.40524
-Longitude (Easting)
9.34029
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
987442

-Id
987442
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Språksamlingane, SNID
SNID-000SK0000792082

-Id
SNID-000SK0000792082
-System
Språksamlingane, SNID
Editorial note
Sources for new identifiers/references for SSR ID (read from data.norge.no 2016): Språksamlingane SNID via data from Språksamlingane, UIB. Updated 2022-06-02 by Ulf B.
English