Ådalen (Forlatt sted) [no]

Ådalen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/bf3e217d-8935-416f-b267-8611c4a49fd8 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ådalen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ådalen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.40524, 9.34029, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.40524
-Longitude (Easting)
9.34029
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
987442

-Id
987442
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål