Aid for drug adiction Place holder

Hjelp ved rusavhengighet (norwegian bokmål), Hjelp ved rusavhengigheit (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:55
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/hjelp-ved-rusavhengighet
Label
Aid for drug adiction
English

Hjelp ved rusavhengighet
Norwegian bokmål

Hjelp ved rusavhengigheit
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Addiction
English

Note
Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tiltak kan også omfatte råd, veiledning og hjelp til familier.
Norwegian bokmål

Hjelp til å stoppe misbruk av alkohol og andre rusmiddel. Tiltak kan også omfatte råd, rettleiing og hjelp til familiar.
Norwegian nynorsk