3523 AADALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 3523 AADALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bec88227-f153-42a8-9242-b0bbb0ed156b | RDF/XML | JSON-LD
Name
3523 AADALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
AADALEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1858 Ringerike (Kommune) [no], , ,

-Time
22/12/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1972

-Time
31/10/1972
Code
3523
Type
Norwegian bokmål

History

AADALEN poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Enger, i Aadalen prestegjeld, Ringerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858, med virksomhet fra 15.11.1859. Sirk. 25, 30.11.1859.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra 5.10.1894 endret til VIKER I AADALEN. Sirk. 26, 18.10.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VIKER I ÅDALEN.

Fra 1.4.1932 endret til VIKER I ÅDAL. Sirk. 7, 22.3.1932.

Poståpneriet 3523 VIKER I ÅDAL ble lagt ned fra 1.11.1972. Ny postadresse: 3525 HALLINGBY. Sirk. 42, 27.11.1972.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3523)
Poståpnere:
Anders Paulsen Strande 15.11.1859. (På gården Strande.)
Handelsfullm. August Severin Bagge 15.8.1870 (f. 1839).
Handelsbest. A. Naalsund 7.1.1905.
Gårdbr. Elling A. Enger 31.3.1906 (f. 1880, døde 1.1.1946).
Ole Ellingsen Enger midlertidig fra 2.1.1946. fast 1.10.1946 (f. 1908).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1881 1882 1898 1905 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 52 100 200 300 400 450 500 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1858 31/10/1972

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1858 31/10/1972
--Earliest time
22/12/1858
--Latest time
31/10/1972
DigitaltMuseum
021166441164

-Id
021166441164
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål