Description
Terrakottafärgad tegelbyggnad med slätputsad fasad. Mittparti och flygelbyggnadernas kortsidor är högre. [sv]
Dataset owner
Last changed
21/04/2021 09:48:30
22/01/2022 09:51:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/be9fee14-6c5d-4fdc-8e8e-dff9f08dcef5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kasern Najaden
Swedish

Alternative name
Kustartilleriets kasern
Swedish

Norra kasern
Swedish

Description
Terrakottafärgad tegelbyggnad med slätputsad fasad. Mittparti och flygelbyggnadernas kortsidor är högre.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes som Norra kasern för Carlskrona artillerikår år 1895. Sedan dess har byggnaden använts som förläggningsbyggnad tillhörande den nu enda aktiva bataljonen, Bataljon af Trolle.

Byggnadsminne sedan 1995.

Swedish

Time
01/10/1895

-Earliest time
01/10/1895
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Vallgatan 15 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Vallgatan 15
Swedish
Geodata
56.15783, 15.58866, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15783
-Longitude (Easting)
15.58866
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 148.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Kasern Najaden. Hämtad 2018-10-30.
Swedish