Kungshallsmagasinet [sv]

Kungshallsmagasinet (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Tegelbyggnad, placerad i Bastion Kungshalls mitt. Numera privatägd. [sv]
Last changed
27/11/2018 14:39:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/be99fb51-07db-451d-a63b-bc6acdc948b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kungshallsmagasinet
Swedish

Other name
768 Fortifikationsverket.

-Name
768
Swedish

-Source
Fortifikationsverket.
Swedish
Description
Tegelbyggnad, placerad i Bastion Kungshalls mitt. Numera privatägd.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes mellan 1787-1792 och användes som spannmåls- och lakegodsmagasin. Under 1800-talet skedde påbyggnader och ytterligare två våningar tillkom det tidigare tvåvåningshuset. 1898 togs tio nya fönster upp och trapphus byggdes vid vardera gavel. Ett nytt lakegodsmagasin kom att ersätta det gamla i trä på huvudbyggnadens norra sida. 1929 byggdes ett signalhorn och en semaforeringsplatta och samma år restes en signalmast. En kyl- och frysrumsanläggning installerades 1957 och byggdes ut 1961. Byggnaden restaurerades åter 1986 och blev då magasin tillhörande Blekinge museum. Idag är byggnaden privatägd.

1992 blev byggnaden ett byggnadsminnesmärke.

Swedish

Time
1792

-Earliest time
1792
-Place
Geodata
56.15835, 15.60057, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15835
-Longitude (Easting)
15.60057
Reference
Swahn, Bo, "Stumholmen – Marinens kornbod", i Swahn, Bo (red.), Karlskrona: Ett världsarv, Marinmuseum (Karlskrona, 1999), s. 146.
Swedish

Swahn, Bo, Stumholmen i Karlskrona: historia och nutid, HB Skrivstugan (Karlskrona, 1993), s. 18.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Kungshallsmagasinet. Hämtad 2018-10-25.
Swedish
-Text
Länsstyrelsen Blekinge. Bastion Kungshall och Kungshallsmagasinet. Hämtad 2018-10-25.
Swedish