Konstruksjon, element, kirkebygg (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Other languages: Konstruksjon, element, kirkebygg (norwegian bokmål)

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
19/04/2023 08:32:36
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/bde9620e-4048-47f4-8512-5342550dd061
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 1 of 1 hits.
Name
Konstruksjon, element, kirkebygg
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål