Minsvepare typ Orust (Minsvepare) [sv]

Minsvepare typ Orust (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två minsvepare sjösatta 1948. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bd6df4a4-ca1c-48d7-ac6e-c70d21b1c5ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Minsvepare typ Orust
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två minsvepare sjösatta 1948.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Djupgående [sv]: 3,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish