Spatial reference systems

Other languages: Koordinatsystem (norwegian bokmål), Koordinatsystem (swedish)

Metadata for Place

Description

Koordinatsystem som används för geodata inom ekultur.org. Datasetet utökas i takt med att nya system behövs. [sv]

19/10/2022 07:43:50
In operation
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/bd266bd8-3249-4b08-8fcf-c4fcc5cd6952
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 6 of 6 hits.
Name
Spatial reference systems
English

Koordinatsystem
Norwegian bokmål

Koordinatsystem
Swedish

Description
Koordinatsystem som används för geodata inom ekultur.org. Datasetet utökas i takt med att nya system behövs.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish