Ekman, Pehr Johan (1816 - 1884) [sv]

Ekman, Pehr Johan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:47
27/02/2021 00:31:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bcd4ec5d-91b0-4562-b233-add874e22bc8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekman, Pehr Johan
Swedish

First name
Pehr Johan
Swedish

Last name
Ekman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
12/08/1816 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
12/08/1816
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
02/01/1884 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
02/01/1884
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Stockholms tekniska institutet 1831.
FrKA 1832-1836, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Murmästare och arkitekt i Göteborg 1840-1849.
Verksam i Västmanlands län 1850-1859, i Stockholm 1859-1884.
PJE snickerifabrik i Stockholm 1853-1873 (såld) (med Sveriges första mekaniska snickerifabrik 1858), fabriken Ligna, Stockholm.
Stadsmurmästare i Gävle 1836-1839.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Stockholm 1863-1867.
Ledamot i 1866 års stadsplanekommission.Resor: England 1865.

Medlemskap: Agré FrKA 1848, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, ett flertal artiklar 1850, 1852 och 1853, bl a: Praktiska meddelanden uti timmerbyggnadskonsten, 1852.
Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap. Artikel. Förslag till arbetarebostäder för Stockholms stad, 1861 (även separat utgivet Stockholm 1861); ibid år Eldria på Frösåker 1868.
Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, 1851, Göteborgs börs- och festivitetshus.
Om kommunalstyrelsen i Stockholm med afseende på byggnadsärendenas behandling. Stockholm, 1874.
P J Ekmans patenterade värmeapparater samt om ventilation. Stockholm, 1878 (även tysk upplaga).
Om profning av värmeapparater. Stockholm, 1879.
Om ventilation av boningsrum. Några ord värda att läsas av husegare och hyresgäster....Stockholm, 1881.

Verk ett urval:
Grischotts paviljong (värdshus), Gävle 1838.
Börsen Göteborg 1844-1949.
Byggnad för J A Pripp, Göteborg 1844.
Gullbergsbro, Göteborg, ombyggnad 1845 (med Kauffmann).
Västerås läroverk 1857.
Västerås rådhus 1855-1860 (nu konsthall).
Västerås domkyrka restaurering 1856-1861 (under H Zettervall).
Västmanland, Skinnskattebergs kyrka 1858-1863.

Swedish

Reference
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962. Sid 25.
Böttiger, John (utgivare): F. W. Scholanders skrifter I - III, band 2. Stockholm 1882. Sid 298.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kjellin, Maja: Göteborg genom tre sekler. Stockholm, 1950.
Kjellin, M: Göteborgs börs- och festivitetsbyggnad 1849-1949. Göteborg, 1949.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Hahr; August: Västmanlands kungliga hushållningssällskap 1815-1915. Västerås, 1915.
Lindegren, Agi: Mariakyrkan i Västerås,1898.
Hahr, August: Västerås domkyrka. Västerås,1923.
Ahnfelt, A: Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst. uo, 1886.
von Francken, G W: Matrikel öfver Stockholms stadsfullmäktige samt de under stadsfullmäktige lydande nämnder, verk och inrättningar. Stockholm, 1883.
Svenska industrins män, 1874-1880.
Svensk slägtkalender 4, 1888.
Larsson, Ursula: Landshövdingehusen i Göteborg. En studie i klassbosättning. Akademisk avhandling vid Chalmers tekniska högskola. Göteborg, 1973.
Kungliga Byggnadsstyrelsen (utgivare): at förse Riket med beständige och prydlige byggnader - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Stockholm, 1969.
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Ny reviderad upplaga, Stockholm, 1976.
Seidegård, Peder: AB Ekman snickerifabrik. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, HT 1985. *Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Dödsrunor i dagstidningar 3-4 jan. 1884.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
744

-Id
744
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076156

-Id
011034076156
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish