Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Förening) [sv]

Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/06/2020 09:24:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bcc41985-2282-4afd-9fbc-56120fc5f62e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
Jönköpings län (Län) [sv], ,

-Place
DigitaltMuseum
021166438862
-Id
021166438862
-System
DigitaltMuseum