Description
Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:20
27/11/2021 07:06:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bc9a7e20-5913-48a8-be05-002d6f1d7fa0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Banks, Joseph
Swedish

First name
Joseph
Swedish

Last name
Banks
Swedish

Description
Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1743

-Time
1743
Death
1820

-Time
1820
Biography

Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat. Tillsammans med Linnés lärjunge Daniel Solander deltog B. i James Cooks första världsomsegling 1768-71. Båda blev vid hemkomsten hedersdoktorer i Oxford. År 1772 företog de en forskningsresa till Hebriderna och Island. B:s herbarium och bibliotek förvaras i British Museum. B. var under hela 42 år (1778-1820) president i Royal Society. Insamlat etnografiska föremål från Söderhavet, inv. 1848.1. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1174366

-Id
1174366
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460929

-Id
021037460929
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
4F8A0A56-5DB1-47CE-8D34-F032D71E243E
-Id
4F8A0A56-5DB1-47CE-8D34-F032D71E243E
-System
Nasjonalmuseet ID