Kirunagruvan (Gruva) [sv]

Kirunagruvan (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet.

De första fyndigheterna i gruvan hittades omkring 1600-talets mitt. 1696 omnämns Kiirunavaara och Luossavaara för första gången.

Först 1736 genomfördes en ordentlig undersökning av bergen. Malmkroppen sträcker sig tvärs genom berget, varför en stor del av det ursprungliga berget är bortforslat.

På 1950-talet blev gropen för stor ...
Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet.

De första fyndigheterna i gruvan hittades omkring 1600-talets mitt. 1696 omnämns Kiirunavaara och Luossavaara för första gången.

Först 1736 genomfördes en ordentlig undersökning av bergen. Malmkroppen sträcker sig tvärs genom berget, varför en stor del av det ursprungliga berget är bortforslat.

På 1950-talet blev gropen för stor och kanterna för branta för att dagbrottsbrytningen fortsatt skulle kunna vara möjlig. År 1962 hade denna metod helt övergivits, och övergått till underjordsbrytning.

2004 upptäcktes att de sprickor som bildats vid sprängningarna i gruvan började närma sig Kiruna, varpå det bestämdes det att hela staden skulle flyttas. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
Last changed
28/01/2019 14:30:40
04/07/2020 01:16:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bc830d67-efcd-4981-96e0-7264ffdcfd09 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kirunagruvan
Swedish

Description
Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet.

De första fyndigheterna i gruvan hittades omkring 1600-talets mitt. 1696 omnämns Kiirunavaara och Luossavaara för första gången.

Först 1736 genomfördes en ordentlig undersökning av bergen. Malmkroppen sträcker sig tvärs genom berget, varför en stor del av det ursprungliga berget är bortforslat.

På 1950-talet blev gropen för stor och kanterna för branta för att dagbrottsbrytningen fortsatt skulle kunna vara möjlig. År 1962 hade denna metod helt övergivits, och övergått till underjordsbrytning.

2004 upptäcktes att de sprickor som bildats vid sprängningarna i gruvan började närma sig Kiruna, varpå det bestämdes det att hela staden skulle flyttas.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1736?

-Time
1736?
Type
English

Swedish

Place reference
-Place
Swedish
Coordinates
67.85316, 20.19356, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
67.85316
-Longitude (Easting)
20.19356
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-202A-205B)
Swedish

DigitaltMuseum
021167381755
-Id
021167381755
-System
DigitaltMuseum