Personer med anknytning till Östergötland (Östergötlands museum) [sv]

Other languages: Personer med anknytning till Östergötland (swedish)

Person

Description

Datasetet är skapat för att fånga upp kända historiska personer med en koppling till Östergötland och museisamlingarna i länet och som inte passar redan existerande dataset. Det kan vara politiker, militärer, innovatörer eller kulturpersonligheter som är kända lokalt, nationellt eller internationellt. [sv]

Dataset
Dataset owner
Östergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
kontaktsamlingar@ostergotlandsmuseum.se [sv]
07/11/2022 16:43:18
In operation
Status
Purpose

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och öka tillgängligheten till sina samlingar. [sv]


URI
http://kulturnav.org/bbd00d1c-1a71-4aae-8cdc-83a27ce1d762
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 4 of 4 hits.
Name
Personer med anknytning till Östergötland
Swedish

Description
Datasetet är skapat för att fånga upp kända historiska personer med en koppling till Östergötland och museisamlingarna i länet och som inte passar redan existerande dataset. Det kan vara politiker, militärer, innovatörer eller kulturpersonligheter som är kända lokalt, nationellt eller internationellt.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
Purpose
Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och öka tillgängligheten till sina samlingar.
Swedish

Dataset owner
Contact information
kontaktsamlingar@ostergotlandsmuseum.se
Swedish