bag (costume accessory)

veske (norwegian bokmål), veske (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
Beholder til å oppbevare og ta med seg personlige gjenstander, mye brukt som drakttilbehør. Kan være mjuk eller hard, liten eller stor. Har ofte håndtak, stropp eller reim til å bære vesken fra hånd eller skulder. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/11/2020 16:03:24
27/11/2021 10:12:20
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/bbcbcb3b-3dbc-4b26-b8fb-895c22e5360d | RDF/XML | JSON-LD
Label
bag (costume accessory)
English

veske
Norwegian bokmål

veske
Norwegian nynorsk

Alternative label
bag (costume accessory)
English

Description
Beholder til å oppbevare og ta med seg personlige gjenstander, mye brukt som drakttilbehør. Kan være mjuk eller hard, liten eller stor. Har ofte håndtak, stropp eller reim til å bære vesken fra hånd eller skulder.
Norwegian bokmål

Behaldar til å oppbevare og ta med seg personlege gjenstandar, mykje brukt som drakttilbehøyr. Kan vere mjuk eller hard, lita eller stor. Har ofte handtak, stropp eller reim til å bere veska frå hand eller skulder.
Norwegian nynorsk

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
Narrower concept
English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300198926
bags (costume accessories)
English