Ytre Vassnes (Forlatt sted) [no]

Ytre Vassnes (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/bb6d2d1e-9b8d-4a91-a1cf-36290e27e10d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytre Vassnes
Norwegian bokmål

Alternative name
Vassnes
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Coordinates
70.0126, 21.88722, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.0126
-Longitude (Easting)
21.88722
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
700400

-Id
700400
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål