Sandström, Gustaf (1882 - 1947?) [sv]

Sandström, Gustaf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustaf Sandström, f Karlsh 7/9 1882, var generalkonsul och skeppsredare. Göteborg, f Karlsh 7/9 82 av sjökapt o skeppsred F G S o Carolina Morin, gm (08) Olga Waller. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bb3c9e48-73a6-4b0d-9464-a409dc1b98a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sandström, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf Emanuel
Swedish

Last name
Sandström
Swedish

Title
generalkonsul

-Title
generalkonsul
Swedish
Description
Gustaf Sandström, f Karlsh 7/9 1882, var generalkonsul och skeppsredare. Göteborg, f Karlsh 7/9 82 av sjökapt o skeppsred F G S o Carolina Morin, gm (08) Olga Waller.
Swedish

Birth
07/09/1882

-Time
07/09/1882
Death
1947?

-Time
1947?
Biography

Gustaf Sandström, f Karlsh 7/9 1882, var generalkonsul och skeppsredare. Göteborg, f Karlsh 7/9 82 av sjökapt o skeppsred F G S o Carolina Morin, gm (08) Olga Waller. Gbgs hdlsinst 99—01. Anst skeppsmkl.kont Gbg 01 o 06— 07, Engl, Tyskl o Frankr 02—06, grund AB Sandström, Stranne & Co 07, vkst dir f detta samt f AB A S Onassis Gbg. Edsv skepps-klarer i Gbg 09. Deleg v förhandl m Norge o Danm ang’ fartygs mätbrev 24—25 samt m Portug 29; bisitt i dispaschärend v Gbgs råd-h.rätt sed. 31. Boliv gen.konsul f Sv o Finl 21. Vkst dir i Sjöf .komm :s vkst utsk 18—20, init.tag t o kassaförv i Stift Nat.fonden f Sjökrigets Offer 19, v. ordf sed. 33, led dir f Sjömannasällsk :s i Gbg stift sed. 19, styr.led Försäkr.AB Atlantica sed. 23, kassaförv Sv Skeppskl- o Skeppsmkl.frn 23—35, v. ordf fr 34, medl Executive Committee for the Baltic and Int Maritime Conf, Kphmn, 22—36, v. ordf Styrsö s :ns villaäg.frn sed. 25, ordf 37— 43, hed.led 43, init.tag o ordf Styrsö s :ns hemb.frn 37, styr.led Utl.svrs frn sed. 41. Resor: Årl aff.res t Engl, Tyskl o Frankr; Span o Marocko 20; Finl, Ryssl, Baltikum o Polen 23; Sydamer (f utvidg av hdlsfrb m Sv) 27; USA 27 o 28; Portug 29. Av trycket: Sv fartygsregister 25—26, Northern Shipping Register 29, Einersens Guide and Northern Shipp Reg 36. KVOÖkl, RNO, RNS :tOO, KEFrK, StOffBolOAK, OffPKO. Hobbies: Hortikultur, hembygdsvård, fiske. AB Sandström, Stranne & Co, befraktn.ag, sped samt auktor skeppsklarer, inneh gen.ag f Sv Amer Mex Lin, Gbg, o Norge Mex Gulf Lin (Wilh Wilhelmsen), Oslo, sed. 10, Det 0stasiat Komp, Kphmn, sed. 11, Red.AB Egon, Limhamn, sed. 24, Finska Ångf.AB, Finl Syd-Amer Lin, Hfors, o Compania Sud Americana de Vapores, Valparaiso, sed. 39 mfl. (Vem är vem inom handel och industri, 1944-45, http://runeberg.org/vemindu)

Swedish

Activity
, , Sverige [sv]

-Place reference
, , Sverige [sv]
--Place (text)
Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
3248526

-Id
3248526
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462035
-Id
021037462035
-System
DigitaltMuseum