Platen, Ellen von (1869 - 1955) [sv]

Platen, Ellen von (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ellen Louise von Platen, född 1869, död 1955. Socialt verksam. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bb3650b9-0552-45a1-9033-97e89fa048d9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Platen, Ellen von
Swedish

First name
Lousise Ellenvon
Swedish

Last name
Platen, von
Swedish

Title
författare

-Title
författare
Swedish
Description
Ellen Louise von Platen, född 1869, död 1955. Socialt verksam.
Swedish

Birth
1869

-Time
1869
Death
1955

-Time
1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

Ellen Louise von Platen, född 1869, död 1955. Socialt verksam. Arbetade inom Föreningen för välgörenhetens ordnande (FVO). Företagit studieresor bl a till USA, Indien, Kina och Japan. Vistades en tid i Ostpreussen. Besökte sjukhus och krigsfångeläger i Österrike, Ungern, Bulgarien och Turkiet. Deltog i hjälpv. för nödlidande i Berlin och Wien. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1015396

-Id
1015396
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461940
-Id
021037461940
-System
DigitaltMuseum