Åkvika (Befolket sted) [no] - Deprecated

Other languages: Åkvika (norwegian bokmål)

Norske bruk och boliger [no]


URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Åkvika
Norwegian bokmål

Alternative name
Aakvik
Norwegian bokmål

Place type
English

Norwegian bokmål


Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
63.08374, 8.19434, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.08374
-Longitude (Easting)
8.19434
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
204066

-Id
204066
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål