2583 FOLDALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2583 FOLDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bad9ff2b-8d9e-48a8-8df2-c65a2169ccf9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2583 FOLDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
FOLDAL
Norwegian bokmål

FOLDALEN
Norwegian bokmål

KROKHAUG
Norwegian bokmål

Establishment
29/08/1863 Folldal (Kommune) [no], , ,

-Time
29/08/1863
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1968

-Time
30/09/1968
Code
2583
Type
Norwegian bokmål

History

FOLDALEN poståpneri, i samme annex til Lille-Elvedalen prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.8.1863 med virksomhet fra 1.10.1863. Sirk. 19, 22.9.1863.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FOLDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Navnet ble fra 1.10.1932 endret til KROKHAUG. Sirk. 24, 26.9.1932. Samtidig fikk tidligere Foldalsgruben poståpneri navnet Foldal.

2583 KROKHAUG poståpneri ble lagt ned fra 1.10.1968. Ny postadresse: 2580 FOLLDAL. Sirk. 38, 22.11.1968.

Datostempel, av 2-rings vanlig type, ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1882.

(2583)
Poståpnere:
Kirkesanger Jørgen Olsen Krokhaugen 1.10.1863 (på gården Krokhaugen).
Stasj.holder Bersvend Sandbakken 1.7.1900.
Frk. Olaug Olsen kst. 20.8.1912.
C. H. Opsahl kst. 17.2.1916, fast 1.4.1916 (f. 1882).
Gårdbr. Julius Augustinius Jensen Rogstad 15.11.1918 (f. 1868).
Gunnar Sigvald Rogstad 1.9.1938 (f. 1914).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1886 1895 1904 1908 1912 1917
Spd. 8 16
Kr 100 150 250 500 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 29/08/1863 30/09/1968

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
29/08/1863 30/09/1968
--Earliest time
29/08/1863
--Latest time
30/09/1968
Same as (internal)
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440812

-Id
021166440812
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål