Dusén, Per Carl Hjalmar (1855 - 1926) [sv]

Dusén, Per Carl Hjalmar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Per Dusén, botanist, kartograf, forskningsresande, civilingenjör. Fil. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:19
23/10/2021 08:03:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba8371ab-fe20-4eb1-afb4-b61bc4f392a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dusén, Per Carl Hjalmar
Swedish

First name
Per Carl Hjalmar
Swedish

Last name
Dusén
Swedish

Alternative name
Dusen
Swedish

Title
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
Per Dusén, botanist, kartograf, forskningsresande, civilingenjör. Fil.
Swedish

Wikipedia

Birth
1855

-Time
1855
Death
1926

-Time
1926
Biography

Per Dusén, botanist, kartograf, forskningsresande, civilingenjör. Fil.hedersdoktor 1904 vid Princetons University, USA. Åren 1890-92 vistades Dusén i Kamerun och 1895-97 i Sydamerika, varunder han 1895-96 deltog i den av Otto Nordenskjöld ledda expeditionen till Eldslandet och sedan besökte västra Patagonien och södra Chile. På Grönlands östkust år 1899, kartlade Dusén i skalan 1:500 000 Kejsar Frans Josefs fjord och Konung Oscars fjord, ett område av Götalands storlek. Mossläktet Dusenia och fanerogamsläktet Duseniella har uppkallats efter D. /US

Swedish

Activity
, , Kamerun [sv]

-Place reference
, , Kamerun [sv]
--Place (text)
Kamerun
Swedish
, , Chile [sv]

-Place reference
, , Chile [sv]
--Place (text)
Chile
Swedish
Carlotta-SMVK
1020952

-Id
1020952
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461155
-Id
021037461155
-System
DigitaltMuseum