Sem Kirke [no]

Sem Kirke (norwegian bokmål)

Bygninger (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Sem Kirke ligger i tilknytning til Jarlsberg hovedgård utenfor Tønsberg by. Bygget er en romansk steinkirke med rektangulært skip og et smalere, tilnærmet kvadratisk kor. Kirken har tilbygg med våpenhus, sakristi og gravkapell. På utsiden av korets sydvegg er det relieffer med motiver av dyrekretsen og Esops fabler. Inne i kirken er det et krusifiks og fire skulpturer fra senmiddelalderen. Kirken har vernestatus. [no]
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
03/02/2021 09:43:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba78928a-f5e4-4423-9f52-1f540039d6b9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sem Kirke
Norwegian bokmål

Description
Sem Kirke ligger i tilknytning til Jarlsberg hovedgård utenfor Tønsberg by. Bygget er en romansk steinkirke med rektangulært skip og et smalere, tilnærmet kvadratisk kor. Kirken har tilbygg med våpenhus, sakristi og gravkapell. På utsiden av korets sydvegg er det relieffer med motiver av dyrekretsen og Esops fabler. Inne i kirken er det et krusifiks og fire skulpturer fra senmiddelalderen. Kirken har vernestatus.
Norwegian bokmål

History

Kirken er bygget ca. år 1100 i tilknytning til daværende Sem kongsgård. I Borgartingsloven fra midten av 1100-tallet er Sem Kirke nevnt som en av seks fylkeskirker i Viken. I følge sagaen Ågrip var det i denne kirken Kong Harald Gille bar jernbyrd for å bevise at han var kongssønn.

Kirken er ombygd og restaurert flere ganger. Opprinnelig besto kirken av kor og skip. Våpenhus, sakristi og gravkapell er senere tilbygg. Prekestolen er fra 1592, og er en av de eldste bevarte i Vestfold. Opprinnelig altertavle fra 1600-tallet ble erstattet i 1834 med et maleri: "Kvinnene med engelen ved den tomme grav" av C. W. Eckersberg. Den gamle altertavlen ble satt i stand i 1956, og maleriet fra 1834 henger nå i kirkeskipet.

Kirken har tilhørt familien Wedel-Jarlsberg på Jarlsberg hovedgård, men eies nå av Sem sokn og forvaltes av Tønsberg kirkelige fellesråd.

Norwegian bokmål

Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish
Geodata
59.29197, 10.38651, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.29197
-Longitude (Easting)
10.38651
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Sem Kirke på Wikipedia
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Sem Kirke på Kirkesøk
Norwegian bokmål