5410 SAGVAAG I SØNDHORDLAND (Poståpneri) [no]

Other languages: 5410 SAGVAAG I SØNDHORDLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba59c8ec-ef07-4690-b7f6-a4529749e244 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5410 SAGVAAG I SØNDHORDLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
SAGVAAG I SØNDHORDLAND
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1894 Stord (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1894
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5410
Type
Norwegian bokmål

History

SAGVAAG I SØNDHORDLAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sagvaag, i Stord herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Utenfor dampskipstiden med 3 ganger ukentlig bipostrute til/fra Stord poståpneri. Sirk. 17, 12.7.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SAGVÅG I SØNDHORDLAND.

Navnet ble fra1.10.1921 skrevet SAGVÅG I SUNNHORDLAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble fra 1.7.1953 lagt under Stord postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Navnet ble fra 1.8.1962 endret til SAGVÅG. Sirk. 27, 27.6.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressaatene under postkontoret 5410 SAGVÅG tildelt postnr 5408.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5410)
Poståpnere/styrere:
Landh. Ole K. Rydland 1.7.1894 (f. 1862).
Halvard Magnussen kst. 1.9.1928 (f. 1881).
Ola Magnussen midlertidig fra 24.7.1951, fast 1.11.1951 (f. 1924). Under sykdom i tiden 1.4.1957--31.1.1958 styrt av tidligere poståpner Halvard Magnussen (f. 1881).
Ragnhild Utne Berg vikar fra 1.9.1990 (f. 1938).
Poststyrer Ragnhild Utne Berg 1.7.1997 (f. 1938).

Den første kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 120,-, i 1907 kr 150,-, i 1908 kr 200,-, i 1911 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 ?
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442015

-Id
021166442015
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål