Lalla Rookh (1876) [sv]

Lalla Rookh (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade barken Lalla Rookh ägdes av Gustaf Erikson 1926-1928. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
07/01/2019 14:15:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba35ecb8-47bb-45a6-9fb7-5b82865eee41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lalla Rookh
Swedish

Other name
Bellona

-Name
Bellona
Swedish
Effendi

-Name
Effendi
Swedish
Karhu 1923-1926

-Name
Karhu
Swedish

-Specified
1923-1926
Swedish
Description
Tremastade barken Lalla Rookh ägdes av Gustaf Erikson 1926-1928.
Swedish

Technical description
1450 tons d.w. Enkelbrammad med röjlar. Rattanordningar med taljor akterut. Tre lastluckor.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Fartyget seglade ursprungligen på australienfarten. År 1905 såldes hon till O.T. i Grimstad, Norge, och 1915 till J.G. Olsen, Kristiansand, varvid hon döptes till Effendi. Fyra år senare fick hon en ny norsk redare, som ändrade namnet till Bellona. År 1923 inköptes barken av Werner Hacklin i Räfsö och fick namnet Karhu. Hon sattes in på Västindien-Frankrike-fart med logwood. I början av år 1926 såldes hon till Gustaf Erikson i Mariehamn och återfick sitt ursprungliga namn Lalla Rookh. Hon sattes in i nordsjöfarten och gjorde ett par Västindien resor. Senhösten 1928 sålde Gustaf Erikson fartyget till Belgien för nedskrotning.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 824 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
824
Nettotonnasje [no]: 741 nettoregisterton [sv]

-Value
741
Längd över allt [sv]: 196´5 foot

-Value
196´5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 31´8 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
31´8
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 19´6 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
19´6
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1876
Byggd av R.&J Evans &. i Liverpool.

-Time
1876
-Dating comment
Byggd av R.&J Evans &. i Liverpool.
Swedish
Wrecked
27/11/1928
Upphuggen i Belgien

-Time
27/11/1928
-Dating comment
Upphuggen i Belgien
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1926 - 1928
--Earliest time
1926
--Latest time
1928
Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021178192597
-Id
021178192597
-System
DigitaltMuseum