Klinckowström, Axel (1867 - 1936) [sv]

Klinckowström, Axel (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Axel Klickowström, född 24 dec 1867 i Darmstadt, Tyskland, död den 12 maj 1936 på Stavsund i Ekerö skn, Stockholms län, friherre, zoolog, författare. Studerade 1888-94 vid Stockholms högskola, 1895-95 vid univ. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:25
02/12/2023 03:20:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba2d73d2-9b56-4881-872d-028c45cfa36e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klinckowström, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Klinckowström
Swedish

Title
friherre

-Title
friherre
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Axel Klickowström, född 24 dec 1867 i Darmstadt, Tyskland, död den 12 maj 1936 på Stavsund i Ekerö skn, Stockholms län, friherre, zoolog, författare. Studerade 1888-94 vid Stockholms högskola, 1895-95 vid univ.
Swedish

Wikipedia

Birth
1867

-Time
1867
Death
1936

-Time
1936
Biography

Axel Klickowström, född 24 dec 1867 i Darmstadt, Tyskland, död den 12 maj 1936 på Stavsund i Ekerö skn, Stockholms län, friherre, zoolog, författare. Studerade 1888-94 vid Stockholms högskola, 1895-95 vid univ. i Würzburg, där han 1895 blev Dr. phil. 1895-1904 docent i zoologi vid Stockholms högskola.. Sitt material för zoologiskt arbete samlade han oftast under forskningsresor; bla deltog han i en färd till Spetsbergen 1890, företog på egen hand en expedition till Surinam 1891-92 samt åtföljde den svenska undsättningsexpeditionen efter Otto Nordenskjöld till Antarktis 1903-04 och Stackhouses expedition till Jan Mayen 1911. År 1913 gjorde han forskningsfärder på Grönland. Genom sin mångsidighet och produktivitet och genom sin originella personlighet blev han en uppmärksammad gestalt inom vissa av Stockholms kulturella kretsar. (Ur Svenska män och kvinnor) Son till Rudolf Klinckowström och Marie Klinckowström.

Swedish

Carlotta-SMVK
1020917

-Id
1020917
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461586
-Id
021037461586
-System
DigitaltMuseum