Description
Rolf Åkeby, född 14 juni 1942. Var ägare till butiken Bocca Tigris 1983-2009. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:57:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba23b9d8-c967-4307-9a60-970466de42fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åkeby, Rolf
Swedish

First name
Rolf
Swedish

Last name
Åkeby
Swedish

Title
butiksägare

-Title
butiksägare
Swedish
Description
Rolf Åkeby, född 14 juni 1942. Var ägare till butiken Bocca Tigris 1983-2009.
Swedish

Birth
14/06/1942

-Time
14/06/1942
Biography

Rolf Åkeby, född 14 juni 1942. Var ägare till butiken Bocca Tigris 1983-2009. Har donerat föremål till Östasiatiska museet. Under åren 1978-1983 arbetade Rolf för FN-organet ILO med ett Sida-finansierat regionalt kooperativt utvecklingsprojekt i Asien. Deltog i ett symposium 1979 i Baguio City beläget i bergstrakterna på Luzon, där han köpte flera äldre korgar vilka senare donerades till Etnografiska museet, Stockholm.

Swedish

Activity
Filippinerna

-Place reference
Filippinerna
--Place (text)
Filippinerna
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Östasiatiska museets vänner, Etnografiska Museets vänförening

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Östasiatiska museets vänner, Etnografiska Museets vänförening
Swedish
Carlotta-SMVK
1081298
-Id
1081298
-System
Carlotta-SMVK