Consultation and courses Place holder

Rådgivning og kurs (norwegian bokmål), Rettleiing og kurs (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:45
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/radgivning-og-kurs
Label
Consultation and courses
English

Rådgivning og kurs
Norwegian bokmål

Rettleiing og kurs
Norwegian nynorsk

Not used label
Brukerstyrt personlig assistanse
Norwegian bokmål

Brukarstyrt personleg assistanse
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Tjenester og tilbud til pårørende eller til de som midlertidig eller varig trenger støtte eller avlastning.
Norwegian bokmål

Tenester og tilbod til pårørande eller til dei som mellombels eller varig treng stønad eller avlasting.
Norwegian nynorsk