TAPPERHETEN (1785) [sv]

TAPPERHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
62 kanoner [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/11/2016 10:05:35
10/08/2019 00:52:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b956e5d8-3a3e-4951-b402-eed8cc91cfb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
TAPPERHETEN
Swedish

Description
62 kanoner
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 167'0" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
167'0"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Bredde [no]: 45'9" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
45'9"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Launched
1785

-Time
1785
Decommissioned
1825

-Time
1825
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 021176972818

-Id
021176972818
-System
DigitaltMuseum