TAPPERHETEN (1785) [sv]

Other languages: TAPPERHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:39:28
08/06/2024 01:43:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b956e5d8-3a3e-4951-b402-eed8cc91cfb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
TAPPERHETEN
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren TAPPERHETEN var det sista i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–85 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes 21 oktober 1785 och deltog i sjötågen 1789–1790 samt 1808. År 1809 var hon blockskepp i Karlskrona. 1825 beslutades att genom mellanhänder sälja fartyget till Colombia, men efter spanska och ryska protester avstyrdes affären. TAPPERHETEN såldes istället på auktion i New York och höggs upp där 1826.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
Launched
21/10/1785

-Time
21/10/1785
Decommissioned
1825

-Time
1825
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 347, 496, 504, 506, 526, 548, del III s. 54, 166, 250
Swedish

DigitaltMuseum
021176972818
-Id
021176972818
-System
DigitaltMuseum