2555 TUFSINGDALEN (Poståpneri) [no]

2555 TUFSINGDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b9108aaf-d217-4253-925d-438e5004a535 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2555 TUFSINGDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TUFSINGDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883

-Time
19/05/1883
Termination
30/09/1997

-Time
30/09/1997
Code
2555
Type
Norwegian bokmål

History

TUFSINGDALEN poståpneri, i Tolgen herred, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble underholdt ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.4.1884 og med 14-daglig bipostrute ved gående bud til/fra Narbuvold. Sirk. 2, 30.1.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Flyttet den 1.7.1889 fra gården Sæter til gården Møen.

Fra 1.10.1901 ble poståpneriet lagt under Røros postkontor. Sirk. 34, 19.9.1901.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2555 TUFSINGDALEN, under Røros postområde, ble lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1886 av 2-rings vanlig type.

(2555)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Esten Eriksen Sæther 1.4.1884. (På gården Sæter.)
John Johnsen Møen 1.7.1889.
Lærer Martin Holøien 1.6.1906 (f. 1867).
Maren Gjerstad 1.8.1922 (f. 1887).
Ola Hodøl 15.4.1950 (f. 1926). Han hadde tjenestefri fra 1.10.1950 til han sluttet 1.7.1952, med egen vikar.
Anders H. Hodøl 1.8.1952 (f. 1915).
Landpostbud Inger Jorid Broen 1.9.1982 (f. 1944). Antakelig med kombinert styrer- og landposttjeneste.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1887 kr 32,-, i 1899 kr 60,-, i 1908 kr 100,-, i 1912 kr 150,- og i 1913 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 30/09/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 30/09/1997
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
30/09/1997
DigitaltMuseum
021166440805

-Id
021166440805
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål