2640 NORDRE FRON (Poståpneri) [no]

2640 NORDRE FRON (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:05:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b8b26250-c502-42bd-9514-b2272a3bf19a | RDF/XML | JSON-LD
Name
2640 NORDRE FRON
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDRE FRON
Norwegian bokmål

Establishment
17/12/1870 Nord-Fron (Kommune) [no], ,

-Time
17/12/1870
-Place reference
Nord-Fron (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2640
Type
Norwegian bokmål

History

NORDRE FRON poståpneri, i Søtorp hovedsogn til Nordre Fron prestegjeld, Nordre Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 17.12.1870, med virksomhet fra 15.1.1871. Sirk. 1, 7.1.1871.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer postekspedisjon. Sirk. 15, 23.6.1887.

Navnet ble samtidig med Tretten -- Otta-banens åpning den 2.11.1896 endret til VINSTRA. Flyttet da til jernbanestasjonen. Sirk. 50, 24.11.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2640 VINSTRA tildelt postnr 2639.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(2640)
Poståpnere/postmestere:
Landh. Paul Eilertsen Hvattum 15.1.1871. (På skyss-stasjonen Byhre.)
Stasj.eksp. E. J. Brandt 23.10.1896.
Stasj.eksp. Magnus Hole 1.2.1900.
Stasj.betj. A. Søberg kst. 24.9.1903.
Stasj.eksp. G. A. Jørgensen 4.12.1903 (f. 1864).
Anna Løken 1.3.1940 (f. 1896). Var syk i tiden 18.6.1949--1.4.1951 med vikarer, og sluttet 1.11.1959.
Vikarer fra 1.11.1959.
Poståpner Nils Jens Grønnhaug 16.11.1960 (f. 1923).
Poststyrer Helge Olav Rønningen 1.1.1987 (f. 1947).
Postmester Helge Olav Rønningen 1.5.1998 (f. 1947).
Postmester Gunvor Irene Midtskog 1.1.1999.

Årlig poståpnerlønn var fra 1871 32 Spd., fra 1874 48 Spd., fra 1878 kr 240,-, fra 1883 kr 260,- og fra 1888 kr 320,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/12/1870 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/12/1870 ?
--Earliest time
17/12/1870
--Latest time
?
Related to
FRON, NORDRE [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440846

-Id
021166440846
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål