Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b8acf806-8766-4911-b88a-dd660a33c5dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lapatin,
Estonian

Last name
Lapatin
Estonian

Life role
Liibek 2010, lk 234

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Source
Liibek 2010, lk 234
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Note
1867. aastal1323 kingiti Provintsiaalmuuseumile seitse fotograaf Lapatini fotot Carl Friedrich Schmidti Jenissei aladele tehtud ekspeditsioonilt. Fotod kujutavad kohalikke rahvaid " dolgaane ja samojeede " ning loodusvaateid.
Estonian

Eestipiltnik
464
-Id
464
-System
Eestipiltnik