Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat) (norwegian bokmål)

Description

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Fotoemneordslisten er en enklere utgave av NVEs to andre datasett - hvor bare betegnelser på fysiske objekt er tatt med.

Bregrepslisten er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter bilder i egen database.

Datasettet vil gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, ...

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Fotoemneordslisten er en enklere utgave av NVEs to andre datasett - hvor bare betegnelser på fysiske objekt er tatt med.

Bregrepslisten er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter bilder i egen database.

Datasettet vil gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling. [no]

Unknown
Status
Purpose

Fotoemneordslisten skal hjelpe brukerne til nøyaktig lagring og søking etter bilder i eget arkiv. [no]


URI
http://kulturnav.org/b85529c3-a7fc-452c-886e-4d46cce8a173
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat)
Norwegian bokmål

Description
NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Fotoemneordslisten er en enklere utgave av NVEs to andre datasett - hvor bare betegnelser på fysiske objekt er tatt med.

Bregrepslisten er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter bilder i egen database.

Datasettet vil gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling.
Norwegian bokmål

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View hierarchy
Purpose
Fotoemneordslisten skal hjelpe brukerne til nøyaktig lagring og søking etter bilder i eget arkiv.
Norwegian bokmål