Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening (Förening) [sv]

Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/06/2020 09:28:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b832e320-6648-42cc-a0ab-18f374686ca7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
Jönköpings län (Län) [sv], ,

-Place
DigitaltMuseum
021166439487
-Id
021166439487
-System
DigitaltMuseum