Off-road driving Place holder

Motorferdsel i utmark (norwegian bokmål), Motorferdsel i utmark (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:44
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/motorferdsel-i-utmark
Label
Off-road driving
English

Motorferdsel i utmark
Norwegian bokmål

Motorferdsel i utmark
Norwegian nynorsk

Not used label
ATV
Norwegian bokmål

ATV
Norwegian nynorsk

Beltebil
Norwegian bokmål

Beltebil
Norwegian nynorsk

Ervervskjører
Norwegian bokmål

Ervervskjøring
Norwegian bokmål

Ervervskøyrar
Norwegian nynorsk

Ervervskøyring
Norwegian nynorsk

Firehjuling
Norwegian bokmål

Firehjuling
Norwegian nynorsk

Helikopter
Norwegian bokmål

Helikopter
Norwegian nynorsk

Leiekjører
Norwegian bokmål

Leiekjøring
Norwegian bokmål

Leigekøyrar
Norwegian nynorsk

Leigekøyring
Norwegian nynorsk

Motorbåt
Norwegian bokmål

Motorbåt
Norwegian nynorsk

Scooterløyve
Norwegian bokmål

Scooterløyve
Norwegian nynorsk

Sjøfly
Norwegian bokmål

Sjøfly
Norwegian nynorsk

Skuterløyve
Norwegian bokmål

Skuterløyve
Norwegian nynorsk

Snøscooter
Norwegian bokmål

Snøscooter
Norwegian nynorsk

Snøskuter
Norwegian bokmål

Snøskuter
Norwegian nynorsk

Terrengkjøretøy
Norwegian bokmål

Terrengkøyretøy
Norwegian nynorsk

Traktor
Norwegian bokmål

Traktor
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy og båt eller annen flytende eller flyvende motordrevet fartøy. Det inkluderer også landing og start med motordrevne luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark. I praksis vil det si mesteparten av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell. Kommunen regulerer bruk av motorferdsel i utmark.
Norwegian bokmål

Med motorferdsel meiner ein bruk av køyretøy og båt eller anna flytande eller svevande fartøy drive med motor. Det inkluderer også landing og start med motordrive luftfartøy. Med utmark meiner ein udyrka mark. I praksis vil det seie hovuddelen av strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligg i utmark, rekna likt med utmark.
Norwegian nynorsk