Funding for health and the elderly Place holder

Tilskudd til helse og eldre (norwegian bokmål), Tilskot til helse og eldre (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:19
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilskudd-til-helse-og-eldre
Label
Funding for health and the elderly
English

Tilskudd til helse og eldre
Norwegian bokmål

Tilskot til helse og eldre
Norwegian nynorsk

Not used label
Folkehelse
Norwegian nynorsk

Folkehelse
Norwegian bokmål

Støtteordninger for helse og eldre
Norwegian bokmål

Støtteordningar for helse og eldre
Norwegian nynorsk

Note
Offentlige midler som skal støtte lag, foreninger og organisasjoner til å drive aktiviteter rettet mot folkehelse og eldre.
Norwegian bokmål

Offentlege midlar som skal støtte lag, foreiningar og organisasjonar til å drive aktivitetar retta mot folkehelse og eldre.
Norwegian nynorsk