9771 SKJAANES (Poståpneri) [no]

9771 SKJAANES (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b7840989-33dd-4459-b248-df6cbc4883ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
9771 SKJAANES
Norwegian bokmål

Alternative name
SKJAANES
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1893
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
09/09/1998

-Time
09/09/1998
Code
9771
Type
Norwegian bokmål

History

SKJAANES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hopsfjord, i Tanens herred og fogderi, under Vardø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1893. Sirk. 19, 15.7.1893.

Navnet ble fra 1.7.1902 endret til SKJAANES I FINMARKEN. Sirk. 26, 26.6.1902.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKJÅNES I FINMARKEN.

Fra 1.10.1921 endret til SKJÅNES I FINNMARK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1930 endret til bare SKJÅNES. Sirk. 53, 18.12.1929.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944, og ble gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9964 SKJÅNES ble nedlagt fra 10.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk SKJÅNES nytt postnr 9771.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9964 / 9771)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. J. B. Schanche 1.7.1893.
Hans Schanche 14.6.1900 (f. 1874).
Johanne Schanche kst. 1.9.1921.
Handelsm. Bjarne Schanche kst. 1.5.1929 (f. 1902).
Lærer Bellika midlertidig fra 30.6.1945 til 1.7.1946.
Bjarne Schanche tilbake fra 1.7.1946, var syk fra 12.6.1959 til han sluttet 1.3.1960, med diverse vikarer.
Stasj.holder Henriette Schanche kst. 1.11.1960 (f. 1905).
Signe Olsen kst. 1.1.1969 (f. 1924).
Poststyrer (vikar) Arne Sund (deltid) 1.8.1991.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var fra 1899 kr 80,-, fra 1902 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1893 09/09/1998

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1893 09/09/1998
--Earliest time
01/07/1893
--Latest time
09/09/1998
DigitaltMuseum
021166444025

-Id
021166444025
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål