1593 SVENDAL (Poståpneri) [no]

1593 SVENDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b760fbad-3510-4b76-a834-f48f24193771 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1593 SVENDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
SVENDAL
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883

-Time
19/05/1883
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
1593
Type
Norwegian bokmål

History

SVENDAL poståpneri, i Svendal annex til Vaaler prestegjeld, Mosse og Tune fogderier, under Moss postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883 og med to ganger ukentlig bipostrute til/fra Vaaler poståpneri. Sirk. 14, 21.6.1883.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SVINDAL.

Ble fra 1.1.1930 endret til SVINNDAL. Sirk. 53, 18.12.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 1523 ble fra 1.5.1992 endret til postnr 1593. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Postkontoret 1593 SVINNDAL ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(1523 / 1593)
Poståpnere/styrere:
Stasj.holder Samuel Iversen Onsager 1.7.1883.
Johan Samuelsen Onsaker 20.12.1889, fast i 1890.
Kirkesanger Salomon Waadeland 19.9.1899.
Gårdbr. A. O. Gunnerød 1.1.1906.
Lærer og kirkesanger Lars Andreas Hilde 1.1.1918 (f. 1887).
Jens Andersen midlertidig fra 24.6.1957, kst. 1.11.1957, fast 1.3.1959 (f. 1910).
Posteksp. Tor Arne Bredesen 1.7.1980 (f. 1957).
Posteksp.D Karin Bjørnstad vikar fra 1.1.1988 (f. 1951).
Postkass. Else M. Thalberg Andersson 1.8.1990 (f. 1959).

Årlig poståpnerlønn var i 1883 kr 64,-, i 1897 kr 120,-, i 1904 kr 160,-, i 1909 kr 200,-, i 1911 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 31/05/1997
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440493

-Id
021166440493
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål