HØILANDET I MELHUS [no]

Other languages: HØILANDET I MELHUS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:23:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b752d853-2e54-49d1-9eb9-5569995eae8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
HØILANDET I MELHUS
Norwegian bokmål

History

HØILANDET I MELHUS poståpneri, på gården Kogstad nær kirken, i Høilandet annex til Melhus prestegjeld, i Guldal fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 27.5.1871 med virksomhet fra 1.7.1871, og med ukentlig bipostrute til/fra Leer poståpneri. Sirk. 14, 27.6.1871.

I poststedsfortegnelsen 1872 er navnet skrevet bare HØILANDET.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 endret til HØLANDET.

Fra 1.1.1930 endret til HØLONDA I GAULDAL. Sirk. 53, 18.12.1929.

Fra 1.1.1945 ble navnet endret til GÅSBAKKEN. Sirk. 28, 22.12.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7086 GÅSBAKKEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Jfr. Retting nr. 2 til Norske postkontor for 1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk GÅSBAKKEN nytt postnr 7213.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt ca 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7086 / 7213)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders Olsen Krogstad 1.7.1871.
Gårdbr. O. A. Krogstad 1.4.1912 (f.1874).
Fru Mali Konstad 1.4.1933 (f.1901). Var for det meste syk fra 1952 til hun sluttet 17.10.1957. Dekket av vikarer.
Asbjørn Konstad midlt. under ledighet 17.10.1957, kst. 1.4.1958, fast 1.8.1959 (f.1930).
Randi Lilleberg kst. 1.8.1966 (f.1927).
Marta Langås kst. 1.10.1969.
Erling Kuvåssæter kst. 1.12.1969 (f.1948).
Kjellaug Hansen kst. 1.9.1972.
Posteksp. Ivar Grytbakk 1.2.1977.
Poststyrer Erling Kuvåssæter 1.8.1979 (f.1948).

Årlig poståpnerlønn:

1871 1885 1898 1905 1912 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 50 120 150 250 300 350 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166447473

-Id
021166447473
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål