1400 SKI (Poståpneri) [no]

1400 SKI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b74cb945-4be9-4870-8526-8daf2a2eeb08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1400 SKI
Norwegian bokmål

Alternative name
SKI
Norwegian bokmål

Establishment
18/06/1870 Ski (Historisk kommune) [no], ,

-Time
18/06/1870
-Place reference
Ski (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1400
Type
Norwegian bokmål

History

SKI poståpneri, i Kraakstad prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1870, med virksomhet fra 15.7.1870 og med 2 ganger ukentlig bipostrute fra Ski og Kraakstad poståpnerier til Aas poståpneri. Sirk. 13, 5.7.1870.

Poståpneriet ble fra 1.10.1919 omgjort til FELTPOSTKONTOR. Sirk. 45, 13.8.1919, og Sirk. 52, 26.9.1919.

Fra 1.8.1920 omgjort til POSTKONTOR A. Sirk. 36, 2.7.1920.

SKI postkontor ble oppgradert til postsenter fra 30.3.1998. Sirk. 6, 20.3.1998.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge i "Norske Filatelistika" levert først i 1875.

(1400)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Først noterte poståpner er gårdeier Lars Anton Svendsen Endsjø 1.1.1871. Har antakelig ordnet med posten fra opprettelsen 15.7.1870.
Kst. kirkesanger Oskar Opsand 1.10.1875.
Stasj.mester Wilhelm Halvorsen 1.1.1879.
Jernb.kontorist O. M. Steen kst. 16.12.1885.
Stasj.mester A. Nilsen 25.6.1886.
V. Kristiansen kst. 1.4.1905.
Svanhild Sørlie 4.7.1905 (f. 1879).
Frk. Aslaug Sørlie kst. 20.6.1919.
Posteksp. Henry Gunerius Abrahamsen feltpostmester fra 1.10.1919, Postmester fra 1.8.1920 (f. 1871, død 1930).
Postfullm.II R. S. Willumsen 1.2.1931. Tiltrådt 1.3.1931 med midlertidig bestyrer postass. Frithjof Kaare Maanum. Under sykdom 1 mnd. fra 2.5.1932 med res.postass. Gunvor Green som styrer.
Postfullm.II Ivar Høyem Johansen 15.4.1937 (f. 1887). Tiltrådt 15.7.1937 under midlertidig bestyrelse av res.postass. Hans Arthur Johnsen, videre under midlertidig sykdom fra 13.10.1952 ved posteksp. Odd Iversen. Ivar Høyem Johansen døde 27.8.1953.
Odd Iversen midlertidig styrer fra 27.8.1953.
Postfullm.I Karl Johan Ferstad 1.3.1955 (f. 1897).
Postmester Harald Wilhelm Gundersen 1.4.1964 (f. 1903).
Avd.sjef I Odd Iversen 1.2.1972 (f. 1915).
Avd.leder Haldorf Atle Andersen 1.8.1983 (f. 1927).
Dagny Kristine Arnestad 1.2.1991 (f. 1946).
Postsjef Truls Krogh 1.11.1993.
Postsjef Anne-Lise Farnia 1.7.1994.
Postmester Kåre Nave 1.2.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1876 1879 1883 1895 1903 1908 1916 1917 1.7.1917
Spd. 12 24
Kr 200 400 580 800 900 1200 1300 2250

Postmesterlønnen var i 1920 kr 3.500,-.

Jernbanen Kristiania--Fredrikshald (Vestre Linje) til grensen startet i 1879, men først i 1886 ble utenrikstrafikken overflyttet fra Kongsvingerjernbanen til Smaalensjernbanen, dvs. da Kristiania Omkarteringskontor ble flyttet dit, og Sydbanen postekspedisjon ble opprettet. Østre Linje posteksp. ble først opprettet i 1892.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/06/1870 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/06/1870 ?
--Earliest time
18/06/1870
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440431

-Id
021166440431
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål