Chapmanporten [sv]

Other languages: Chapmanporten (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Tegelmur med slätputsad fasad i svagt gul kulör bildar en byggnad runt porten. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:01:51
02/03/2024 05:46:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b70e1e63-8a89-4dda-9243-88586a38b186 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Chapmanporten
Swedish

Alternative name
Chapmansporten
Swedish

Varvsport 14
Swedish

Vasaport
Swedish

Other name
204 [sv] -

-Name
204
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Tegelmur med slätputsad fasad i svagt gul kulör bildar en byggnad runt porten.
Swedish

History

Port nummer 14 sammanbinder Chapmansgården med varvet. Byggnaden uppfördes under 1780-talet efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. En ombyggnation till empirestil gjordes 1838. 1884 ommurades norra sidan, eldstäderna revs och nytt tak i asfaltpapp lades. Efter detta kom byggnaden att användas som förråd för utredningspersedlar. Idag är byggnaden museal.

Swedish

Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Varvsgatan 7 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Varvsgatan 7
Swedish
Geodata
56.15644, 15.5812, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15644
-Longitude (Easting)
15.5812
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 37-40.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Chapmanporten. Hämtad 2018-11-01.
Swedish
-Text
Örlogsstaden Karlskrona. Chapmanporten. Hämtad 2018-11-05.
Swedish